Dark Angels

21 września 2018: Naked&Underwear

22 września 2018: Poppers&Potency Party

28 września 2018: Naked&Underwear

29 września 2018: Międzynarodowy Dzień Kawy

5 października 2018: Naked&Underwear

6 października 2018: Światowy Dzień Uśmiechu