Dark Angels

13 lipca 2018: Naked&Underwear

14 lipca 2018: Poppers&Potency Party

20 lipca 2018: Naked&Underwear

21 lipca 2018: Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści