Dark Angels

24 lutego 2017: Naked&Underwear

25 lutego 2017: Ostatnia sobota karnawału, czyli seks-Ostatki

3 marca 2017: Naked&Underwear

4 marca 2017: Poppers&Potency Party

10 marca 2017: Naked&Underwear

11 marca 2017: Wielki Chwost