21st September 2018: Naked&Underwear

22nd September 2018: Poppers&Potency Party

28th September 2018: Naked&Underwear

29th September 2018: International Coffee Day

5th October 2018: Naked&Underwear

6th October 2018: World Smile Day