7 września 2019: 6. WYBORY MR SNEAKERS POLAND 2019

Zapraszamy na szóstą edycję ogólnopolskich Wyborów Mr Sneakers Poland 2019! Zwolenników fetyszu sportowego (sneakers, sox, dres) zachęcamy do kandydowania.

Na zgłoszenia zawierające podstawowe dane: imię/pseudonim, wiek, wzrost, waga, numer buta i (do wyłącznej wiadomości organizatora) numer telefonu oraz krótką autocharakterystykę (hobby/ulubiona forma spędzania wolnego czasu/coś więcej o sobie), wraz z kilkoma zdjęciami całej sylwetki z widoczną twarzą, czekamy w terminie do 2 września 2019. Zgłoszenia należy przesyłać mailem (ze zdjęciami w załącznikach) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zdjęcia i opis każdego kandydata zostanie umieszczony na stronie klubu: clubdarkangels.com oraz na naszym profilu na Facebooku, na co zgłaszający się automatycznie wyraża zgodę.

Wybory odbędą się w naszym klubie w sobotę 7 września 2019. Mister i Wicemister zostaną wyłonieni wyłącznie głosami publiczności zgromadzonej w klubie, które to głosy zostaną przeliczone na scenie w obecności wszystkich zgromadzonych.

 

NAGRODY

klub Dark Angels: dla Mistera 500 zł w gotówce.

sklep internetowy Stallion.pl: dla Mistera voucher o wartości 500 zł, do wykorzystania na zakupy w sklepie Stallion.pl

sklep internetowy Masculo.pl: dla Mistera voucher o wartości 200 zł, do wykorzystania na zakupy online lub w sklepie stacjonarnym w Warszawie przy ul. Browarnej 4

 

REGULAMIN WYBORÓW MR SNEAKERS POLAND 2019

§1 ORGANIZATOR, IDEA I ZAKRES TEMATYCZNY WYBORÓW

01. Organizatorem wyborów Mr Sneakers Poland 2019 jest klub Dark Angels, ul. Garbary 54, 61-758 Poznań (zwany dalej: Organizatorem).

02. W wyborach Mr Sneakers Poland 2019 mogą kandydować mężczyźni czynnie stosujący w swoim wizerunku oraz życiu seksualnym fetysz ubioru sportowego (dresy, adidasy, sportowe skarpety, spodenki, singlety zapaśnicze itp.), mogący zaprezentować się w związanym z tym fetyszem ubiorze i rynsztunku oraz krótko przedstawić swoją osobistą historię fetyszową.

 

§2 KANDYDACI I ZGŁOSZENIA

01. Kandydaci biorący udział w wyborach muszą być płci męskiej, mieć ukończone 18 lat oraz posiadać obywatelstwo polskie. Kandydat musi zaprezentować się w ubraniu przynajmniej w 90% składającym się z elementów charakterystycznych dla fetyszu sportowego.

02. Aby wziąć udział w wyborach Mr Sneakers Poland 2019, należy przesłać zgłoszenie zawierające podstawowe dane: imię/pseudonim, wiek, wzrost, waga, numer buta i (do wyłącznej wiadomości organizatora) numer telefonu oraz krótką autocharakterystykę (hobby/ulubiona forma spędzania wolnego czasu/coś więcej o sobie), wraz z kilkoma zdjęciami, w terminie do 2 września 2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kandydat zobowiązany jest do przesłania co najmniej trzech zdjęć:

2.1 pierwsze zdjęcie powinno obejmować twarz kandydata;

2.2 pozostałe zdjęcia powinny obejmować całą postać lub od pasa w górę i prezentować kandydata w ubraniu fetyszowym; jedno ze zdjęć musi być wykonane na jednolitym tle;

2.3 przesłane zdjęcia nie mogą mieć charakteru erotycznego oraz prezentować nagości.

03. Przesyłając zdjęcia kandydat potwierdza, że jest ich prawnym właścicielem i Organizator wyborów Mr. Sneakers Poland 2019 może je umieścić w Internecie w formie listy kandydatów,

a także w materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty, bannery w celu promowania imprezy przez media i podmioty, które objęły patronat nad imprezą, lub w jakiejkolwiek formie współpracują przy jej organizacji.

04. Materiały promocyjne przygotowane przez organizatora wyborów Mr Sneakers Poland 2019 zostaną na życzenie udostępnione każdemu kandydatowi w celu wykorzystania ich na potrzeby autopromocji. Kandydat może je udostępniać jako ulotki, plakaty, bannery, pod warunkiem, że nie zostaną w żaden sposób zmienione.

4.1 Kandydat wyraża zgodę na robienie zdjęć jego osobie podczas imprezy, jednocześnie wyraża zgodę na publikację tych zdjęć w serwisach takich jak facebook.com, clubdarkangels.com Kandydat tym samym zrzeka się praw do wizerunku.
4.2 Zwycięzca jest zobowiązany do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej, która ma na celu przedstawić jego osobę w mediach. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację zdjęć na stronach organizatora i tym samym zrzeka się praw do wizerunku.
4.3 Kandydat ma prawo do autoryzacji materiałów z sesji zdjęciowej.

05. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia poszczególnych zgłoszeń. Informacja dotycząca zakwalifikowania się do wyborów zostanie przesłana do Kandydatów przez Organizatora w terminie do 2 września 2019 na podany adres kontaktowy lub przekazana telefonicznie. Po ustaleniu listy kandydatów do tytułu Mr. Sneakers Poland 2019 informacje o nich zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu na Facebooku.

06. Kandydaci zakwalifikowani do wyborów zobowiązują się do przybycia na koszt własny w

dniu 7 września 2019 do klubu Dark Angels, mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Garbary 54, i wzięcia czynnego udziału w zmaganiach o tytuł Mr Sneakers Poland 2019. Przez czynny udział w wyborach rozumie się:

6.1 podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora

harmonogramowi imprezy;

6.2 punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania

wyborów na prośbę Organizatora;

6.3 odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania;

6.4 przygotowanie wcześniej krótkiej prezentacji swojej osoby (około 1 minuty);

6.5 przestrzeganie niniejszego regulaminu.

07. Każdy kandydat otrzyma darmowy bilet wstępu na całą imprezę związaną z wyborami Mr. Sneakers Poland 2019.

 

§3 NAGRODY

01. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.

02. Nagrody związane z wyborami Mr. Sneakers Poland 2019 są adresowane do zwycięzców i niezbywalne na rzecz osób trzecich.

03. Kandydaci zobowiązani są do odebrania przyznanych tytułów i nagród. Organizator nie

pośredniczy w egzekwowaniu odbioru nagród od sponsorów. Może jednak zażądać rozliczenia przyjętych nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób spożytkowania nagród przez zwycięzców.

04. Nagrody zostaną wydane bezpośrednio przez sponsorów lub przez Organizatora w czasie trwania imprezy lub w terminie najpóźniej 30 dni od zakończenia imprezy.

 

§4 TYTUŁY I GŁOSOWANIE

01. W trakcie trwania wyborów zostaną przyznane dwa tytuły:

1.1 Mr. Sneakers Poland 2019 – przyznany zostanie na podstawie głosów publiczności obecnej w czasie wyborów w lokalu;

1.2 Vice Mr. Sneakers Poland 2019 – przyznany zostanie kandydatowi, który zbierze drugą największą liczbę punktów w głosowaniu.

02. Zasady punktacji: zdobywca największej liczby głosów zdobywa maksymalną liczbę punktów;

03. Zasady przyznania tytułów:

3.1 Mr. Sneakers Poland 2019: zdobywca największej liczby punktów.

3.2 Vice Mr. Sneakers Poland 2019: zdobywca drugiej z kolei największej liczby punktów.

04. Głosowanie publiczności odbędzie się 7.09.2019 na karcie do głosowania wręczonej każdemu uczestnikowi wyborów przy wejściu do lokalu poprzez wrzucenie karty do urny. Na karcie można postawić znak X tylko przy jednym kandydacie. Głosowanie rozpocznie się po prezentacji wszystkich kandydatów, a zakończy się o godzinie wskazanej przez Organizatora. Liczenia głosów publicznie na scenie dokonuje przedstawiciel Organizatora oraz jedna osoba wybrana z publiczności.

 

§5 ZASTRZEŻENIA

01. Organizator wyborów Mr. Sneakers Poland 2019 zastrzega sobie możliwość doprecyzowania

poszczególnych punktów regulaminu wyborów. Wszelkie zmiany regulaminu będą dostępne na stronie clubdarkangels.com

02. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia kandydata z wyborów podczas trwania imprezy.

 

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCÓW

01. Zdobywcy tytułów Mr. Sneakers Poland 2019 oraz Vice Mr. Sneakers Poland

2019 będą mieli prawo i obowiązek oficjalnego reprezentowania polskiej społeczności fetyszowej na wszystkich imprezach fetyszowych w Polsce, Europie i na świecie aż do wyborów Mr. Sneakers Poland 2020.

02. Biorą na siebie misję aktywnego szerzenia tolerancji dla seksualnej różnorodności, propagowania idei przyświecających ruchowi fetyszowemu w Polsce i na świecie oraz aktywizacji społeczności fetyszowej w Polsce.

03. Zwycięzca wyborów ma prawo (po uzgodnieniu z Organizatorem) wspierać sponsorów wyborów poprzez zgodę na wykorzystanie wizerunku Mr. Sneakers Poland 2019 na potrzeby sponsorów, pod warunkiem, iż materiały te będą zawierać wizerunek Mr Sneakers Poland 2019. Zwycięzca nie będzie z tego tytułu pobierał żadnych honorariów.

 

§7 ODEBRANIE TYTUŁU

01. W przypadku rażącego naruszenia zasad, którymi rządzi się społeczność fetyszowa, lub popadnięcia w konflikt z prawem Organizator na prawo odebrać każdemu ze zwycięzców zdobyty tytuł.

02. Odebranie tytułu następuje przez ogłoszenie tego faktu na stronie internetowej Organizatora oraz za pomocą portalu społecznościowego Facebook.

03. Odebrany tytuł automatycznie przechodzi w ręce następnego (według liczby zdobytych punktów) laureata wyborów.

04. Akceptacja przyjęcia tytułu przez następcę wyrażona jest przesłaniem do Organizatora wyborów Mr. Sneakers Poland podpisanego stosownego oświadczenia.