2 marca 2019 w naszym klubie Dark Angels odbyła się niezwykła ceremonia. Nowicjuszka ogólnoświatowego Zakonu Sióstr Nieustającej Przyjemności (Order of Sisters of Perpetual Indulgence - O.S.P.I.) Mary Read po ponad dwóch latach wstępnej służby i formacji zakonnej została wyświęcona na pełnoprawną Siostrę.

Była to uroczystość absolutnie wyjątkowa z tego powodu, że odbyła się po raz pierwszy w Polsce, i to właśnie w naszym klubie. Stało się tak decyzją samej Mary Read oraz jej promotorki do święceń i opiekunki podczas szkoleń i stażu – Siostry Daphne z Berlina. Obu Siostrom dziękujemy, że obdarzyły nas zaufaniem i zdecydowały się właśnie Dark Angels uczynić gospodarzem wydarzenia, które dla każdej wyświęcanej Siostry jest jednym z najważniejszych w życiu.

Wyjątkowość tej ceremonii podnosi fakt, że uczestniczyła w niej Mama Siostry Mary, która towarzyszyła jej na scenie podczas obrzędu – a trzeba podkreślić, że nawet w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych (które są ojczyzną Zakonu) udział członków rodziny jest niezwykle rzadki.

Mistrzynią ceremonii była zajmująca się wyświęcaniem nowych Sióstr Siostra Suzette z Berlina, a towarzyszyła jej wspomniana Siostra Daphne (od 2012 związana z Dark Angels i będąca tu częstym gościem na ważniejszych imprezach) oraz dwie Postulantki z Warszawy, które zamierzają przejść tę samą drogę, jaką przeszła Siostra Mary Read.

Językiem ceremonii był angielski – w tym języku nowa Siostra złożyła ślubowanie zakonne i podpisała dokument stwierdzający, że weszła na trwałe do ogólnoświatowej społeczności Sióstr O.S.P.I.

Na sali panowała podniosła, niemal liturgiczna atmosfera, której nie sposób tu przekazać. Nie odda jej żaden opis ani nawet zdjęcia. Niech żałują wszyscy, którzy nie zdecydowali się być świadkami tego ze wszech miar unikalnego wydarzenia.

Siostrze Mary Read z serca gratulujemy, życzymy powodzenia na drodze swojego powołania i prosimy o dalszą pomoc przy organizacji imprez w naszym klubie, której to pomocy z bezprzykładnym poświęceniem od dawna nam udziela.