Dark Angels

Aby wziąć udział w wyborach Mr Sneakers Poland 2018 należy zgłosić swoje uczestnictwo za pośrednictwem poniższego formularza. Regulamin wyborów dostępny jest tutaj. Neleży się z nim zapoznać, przed wypełnieniem formularza.

Do formularza należy dołączyć trzy zdjęcia zgodne z wytycznymi podanymi w §2 pkt. 02 Regulaminu Wyborów:

– pierwsze zdjęcie powinno obejmować twarz kandydata
– pozostałe zdjęcia powinny obejmować całą postać lub od pasa w górę i prezentować kandydata w ubraniu fetyszowym; jedno ze zdjęć musi być wykonane na jednolitym tle;
– przesłane zdjęcia nie mogą mieć charakteru erotycznego oraz prezentować nagości.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com