Dark Angels

Aby sprawdzić liczbę posiadanych punktów, podaj swój adres e-mail podany podczas odbioru karty, oraz numer karty. Baza punktów aktualizowana jest dwa razy w tygodniu i stan punktów może nie uwzględniać ostatnich transakcji.